Hrad Buchlov

V pohoří Chřiby, přibližně 15 km severozápadním směrem od města Uherský Ostroh, se na stejnojmenném kopci vypíná královský hrad Buchlov. Hrad byl postaven na začátku 13. století a sloužil jako velmi významný strategický bod v okolním terénu. Hrad sloužil jako ochrana obchodní stezky a rovněž jako hospodářské a správní centrum zdejší oblasti. V době svého vzniku byl hrad majetkem krále a ten jej často dával do zástavy bohatým moravským šlechtickým rodům. Teprve v roce 1511 jej král Vladislav II. Jagellonský daroval Arklebu Trnavskému z Boskovic, který se podílel v boji proti Turkům. Poté byl hrad prodán rodu Žerotínů a následně rodu Ždánských ze Zástřizel, kteří hrad vlastnili více než sto let. Za jejich působení hrad získal nový renesanční kabát. Horní hrad byl přestavěn zejména pro obytné a reprezentační účely a všechny hospodářské objekty byly přemístěny do nově postaveného druhého nádvoří.

Za pánů z Petřvaldu, kteří hrad vlastnili v letech 1644 – 1800, bylo rozšířeno hradní opevnění o věžovou bránu s bastionem. Středověká pevnost sice odolávala nájezdům Turků až do konce 17. století, nový životní styl baroka, klasicismu a empíru však dal podnět pánům z Petřvaldu ke stavbě honosného barokního zámku Buchlovice. A od roku 1751 byl hrad Buchlov již trvale neobydlen. Jeho poslední majitelé Berchtoldové z Uheřic byli osvícení badatelé a v interiéru hradu soustředili velmi významné a rozsíhlé přírodovědné  sbírky. Postarali se také o to, aby hrad přestal chátrat. V roce 1945 byl hrad Buchlov, společně s rodinnou hrobkou kaplí sv. Barbory již ve vlastnictví československého státu a byl zařazen mezi památky I. kategorie.

Dnes je hrad přístupný veřejnosti a zpřístupněná je i hlavní věž, vysoká 35 metrů, kde je otevřená vyhlídková plocha čtvercového půdorysu. Je odtud nádherný výhled na Dolnomoravský úval, na Hostýn, na pohoří Chřiby a za dobré viditelnosti i na Pálavu nebo dokonce do Vídně. Na nádvoří hradu roste dodnes památná lípa. Návštěvníci hradu mohou podniknout několik prohlídkových okruhů, pořádají se tu i atraktivní noční prohlídky, vystoupení šermířských skupin, sympozium kovářského a nožířského řemesla, výstavy, živý betlém a další akce.

Turistický magazín